สัญญาณภาพความละเอียดสูง (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 และ 4K/60p 4:2:0 10 บิต ฯลฯ) จากช่องเสียบ HDMI IN 1/HDMI IN 2 ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวี

  • สัญญาณภาพแบบความละเอียดสูง เช่น 4K อาจไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีหรืออุปกรณ์วิดีโอ ตรวจสอบการรองรับภาพและการตั้งค่าของทีวีและอุปกรณ์วิดีโอของท่าน
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ตามสัญญาณภาพที่รองรับโดยทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • เมื่อท่านเล่นสัญญาณภาพความละเอียดสูง เช่น เนื้อหาวิดีโอ 4K ที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ ให้เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ HDCP2.2 หรือ HDCP2.3 บนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน หากช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ HDCP2.2 หรือ HDCP2.3 บนทีวีไม่รองรับ eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออพติคอลบนทีวี และช่องเสียบ TV IN (OPT) บนระบบลำโพงด้วยสายภาพดิจิตอล