การดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับระบบลำโพงเพื่อเปิดระบบลำโพง

  สั่งงานรีโมทคอนโทรลโดยการเล็งรีโมทคอนโทรลไปที่ด้านหน้าของ Bar Speaker

 2. รอจนกระทั่ง [PLEASE WAIT] บนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าหายไปและคำแนะนำถัดไปปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

 3. เปิดทีวี
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอที่แสดงบนหน้าจอทีวีเพื่อดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น

  หากหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ปรากฏขึ้น ให้ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีในการเปลี่ยนสัญญาณเข้าบนทีวีเป็นสัญญาณเข้า HDMI ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง จากนั้นกด HOME บนรีโมทคอนโทรลของระบบลำโพง

  หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น

  • กด (ขึ้น)/ (ลง)/ (ซ้าย)/ (ขวา) และ (ป้อน) เพื่อเลือกรายการตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • หากท่านใช้ลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลัง ให้เชื่อมต่อโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ [Checking Wireless Speaker Connection]
  • เมื่อ [Setup is complete.] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Learn more]

หมายเหตุ

 • ระบบลำโพงอาจปิดเสียงและ [MUTING] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าของระบบ โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด จากนั้น ให้เปิดลำโพงหลังจากที่เปิดทีวี