การฟังเสียงโดยการจับคู่กับหูฟัง

 1. ตั้งค่าหูฟังที่รองรับ BLUETOOTH เป็นโหมดจับคู่

  สำหรับวิธีการจับคู่ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของหูฟัง

 2. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 3. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
 4. เลือก [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter]

  ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH

 5. เลือกชื่อของหูฟังจาก [Device List] ใน [Bluetooth Settings]

  เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ [Connected] จะปรากฏขึ้น

  หากท่านไม่พบชื่อหูฟังของท่านใน [Device List] ให้เลือก [Scan]

 6. ไปที่เมนูหลัก เลือก [Watch] หรือ [Listen] และเลือกสัญญาณเข้า

  ภาพของสัญญาณเข้าที่เลือกจะจะปรากฏบนหน้าจอทีวี [BT TX] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า จากนั้นเสียงจะออกจากหูฟัง

  เสียงจากระบบลำโพงจะถูกปิดชั่วคราวในเวลาเดียวกัน

 7. ปรับระดับเสียง

  ปรับระดับเสียงของหูฟังเป็นอันดับแรก จากนั้น ให้ปรับระดับเสียงของหูฟังโดยใช้ +/ บน Bar Speaker หรือ (ระดับเสียง) +/ บนรีโมทคอนโทรล

การลบหูฟังที่จับคู่ไว้จากรายการอุปกรณ์

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

 3. เลือก [Bluetooth Settings] - [Device List]

 4. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ชื่อของหูฟังที่ท่านต้องการลบ จากนั้นกด DISPLAY

  การลบหูฟังทั้งหมดที่จับคู่ไว้จากรายการอุปกรณ์ ให้กด AUDIO

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลบหูฟังที่ต้องการออกจากรายการอุปกรณ์

หมายเหตุ

 • การแสดงหูฟังที่จับคู่ไว้บนรายการอุปกรณ์ ให้ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter]