ภาพไม่ปรากฏเต็มจอทีวี

  • สัดส่วนจอภาพของสื่อจะถูกกำหนดไว้คงที่