ไม่สามารถทำการจับคู่ได้

  • นำระบบลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบลำโพงนี้ไม่ได้รับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์ไร้สาย 2.4 GHz อื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกห่างจากระบบลำโพง