รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ

รูปแบบภาพที่ระบบลำโพงรองรับมีดังนี้

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

เกี่ยวกับการตั้งค่า [HDMI Signal Format]

เมื่อตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format (4K120, 8K)] จะสามารถรับสัญญาณเข้ารูปแบบภาพทั้งหมดที่รองรับโดยระบบลำโพงนี้ได้

เมื่อตั้งค่า [HDMI Signal Format] เป็น [Enhanced format] รูปแบบภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

เมื่อตั้งค่า [HDMI Signal Format] เป็น [Standard format] รูปแบบภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ 4K 60Hz 4:2:0, 4K 24Hz ฯลฯ

เกี่ยวกับสาย HDMI ที่ใช้ได้

ใช้สาย HDMI ที่ให้มาในการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี

เมื่อใช้สาย HDMI ความเร็วสูงพิเศษที่รองรับความเร็ว 48 Gbps ระบบลำโพงนี้จะรองรับรูปแบบภาพทั้งหมด

เมื่อใช้สาย HDMI ความเร็วสูงที่มีอีเธอร์เน็ตแบบพรีเมี่ยมที่รองรับความเร็ว 18 Gbps จะรองรับรูปแบบภาพไม่เกิน 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

เกี่ยวกับสัญญาณ 3D

รูปแบบภาพต่อไปนี้รองรับสัญญาณ 3D ในรูปแบบ Side-by-Side (ครึ่งหนึ่ง)

 • 1080i 50/60 Hz

รูปแบบภาพต่อไปนี้รองรับสัญญาณ 3D ในรูปแบบ Frame packing และ Over-Under (บนและล่าง)

 • 1080p 24 Hz
 • 720p 50/60 Hz

เกี่ยวกับปุ่ม OPTIONS และการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) ของระบบลำโพง

ในกรณีที่เป็นสัญญาณต่อไปนี้ ปุ่ม OPTIONS จะไม่ทำงานและการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) ของระบบลำโพงจะไม่ปรากฏขึ้น

 • สัญญาณที่มีความละเอียด 4096 × 2160p
 • สัญญาณ 3D ในรูปแบบ Side-by-Side (Half) หรือรูปแบบ Over-Under (Top-and-Bottom)

หมายเหตุเกี่ยวกับช่องเสียบ HDMI และการเชื่อมต่อ HDMI

 • ใช้สาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง
 • เราไม่แนะนำให้ใช้สายแปลง HDMI-DVI
 • สัญญาณเสียง (ความถี่การสุ่ม, ความยาวบิต เป็นต้น) ที่ส่งออกมาทางช่องเสียบ HDMI อาจถูกระงับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 • เสียงอาจมีการสะดุดเมื่อมีการสลับความถี่การสุ่ม หรือจำนวนช่องสัญญาณของสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่ใช้เล่น
 • เมื่อตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] เป็น [On] และเลือกสัญญาณเข้าทีวี สัญญาณภาพผ่านช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 จะถูกส่งออกทางช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
 • ระบบลำโพงนี้รองรับ “TRILUMINOS
 • ช่องเสียบ HDMI IN 1, HDMI IN 2 และ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ทั้งหมดรองรับการส่งสัญญาณที่ 4K 120p หรือ 8K, HDCP2.2 และปริภูมิสีกว้าง HDCP2.3(*1), BT.2020(*2) และภาพที่ถ่ายแบบ HDR (High Dynamic Range)(*3)
 • เมื่อเชื่อมต่อทีวีซึ่งมีความละเอียดต่างจากของระบบลำโพง ระบบลำโพงอาจปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าสัญญาณออกของภาพ

*1 HDCP2.2 และ HDCP2.3 เป็นเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับปกป้องเนื้อหา เช่น ภาพเคลื่อนไหวแบบ 4K หากอุปกรณ์รองรับ HDCP2.2 หรือ HDCP2.3 ท่านจะสามารถรับชมเนื้อหาต่างๆ ได้แม้ว่าเวอร์ชั่นของ HDCP จะแตกต่างกัน เช่น ทีวีที่รองรับ HDCP2.2 และอุปกรณ์ 4K ที่รองรับ HDCP2.3

*2ปริภูมิสี BT.2020 คือ มาตรฐานสีแบบใหม่ที่มีช่วงสีกว้างขึ้นที่ใช้สำหรับระบบทีวีความละเอียดสูง ฯลฯ

*3 HDR คือ รูปแบบภาพแบบใหม่ที่สามารถแสดงช่วงของระดับความสว่างได้กว้างขึ้น ระบบลำโพงนี้รองรับ HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) และ Dolby Vision