ระบบลำโพงไม่เปิดแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้ว

  • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
  • ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงของทีวี การเปิด/ปิดของระบบลำโพงจะสอดคล้องกับการตั้งค่าลำโพงของทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
  • หากเสียงออกทางลำโพงของทีวีในครั้งล่าสุดที่ท่านรับชมทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวีแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น