การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง

Bar Speaker

หมายเหตุ

 • เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง เพราะอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง
 • ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น
 • แขวน Bar Speaker ในแนวนอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
 • ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้ง และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยระหว่างการติดตั้ง
 • Sony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความมั่นคงของผนัง หรือการติดตั้งด้วยสกรูที่ไม่เหมาะสม, ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
 • ต้องใช้คนสองคนขึ้นไปในการแขวน Bar Speaker เพื่อความปลอดภัย
 1. เตรียมสกรูสองตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนัง (ให้มา)

  ภาพประกอบแสดงขนาดของสกรู ให้ใช้สกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว 4 มม. และความยาวไม่รวมหัวสกรูไม่เกิน 30 มม.

  (a) 4 มม.

  (b) มากกว่า 30 มม.


  ช่องบนขาแขวนผนัง

  ภาพประกอบแสดงขนาดของรูที่ด้านหลังของ Bar Speaker ส่วนบนกว้าง 5 มม. และส่วนล่างกว้าง 10 มม.

  (c) 5.0 มม.

  (d) 10 มม.

 2. วัดความลึกของทีวีที่ติดตั้ง (e) และหาระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (f) ในตารางด้านล่างนี้

  ต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้แน่ใจว่าทีวีจะไม่รบกวนการส่งสัญญาณเสียงรอบทิศทางจาก Bar Speaker ไปยังเพดาน

  ทีวี

  Bar Speaker

  ความลึกของทีวีที่ติดตั้ง (e) ระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (f)
  น้อยกว่า 110 มม. 120 มม. หรือมากกว่า
  110 มม. หรือมากกว่า 200 มม. หรือมากกว่า
 3. จัดให้เส้นแนวตั้งเหนือ “ เส้นศูนย์กลางของทีวี” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง (ให้มา) ตรงกับศูนย์กลางของความกว้างทีวีของท่าน

  จัดให้เส้นศูนย์กลางของทีวีซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางความกว้างของแผงยึดติดผนังตรงกับศูนย์กลางของความกว้างทีวีของท่าน

  จุดกึ่งกลางของทีวี

  แผงยึดติดผนัง

 4. จัดให้ “ เส้นบนสุดของ BAR SPEAKER” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง ตรงกับด้านล่างของระยะห่างที่กำหนดระหว่างด้านล่างของทีวีและด้านบนของ Bar Speaker (f) ที่วัดได้ในขั้นตอนที่ 2 จากนั้น ให้ติด แผงยึดติดผนัง บนผนังโดยใช้เทปกาวที่มีจำหน่ายทั่วไป ฯลฯ

  แผงยึดติดผนัง

  เทปกาว ฯลฯ

 5. ยึดสกรูที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ลงในตำแหน่งเครื่องหมายสกรูบน “ เส้นสกรู” ที่พิมพ์อยู่บน แผงยึดติดผนัง ให้แน่น

  มีเครื่องหมายวงกลมสีดำแสดงตำแหน่งยึดติดสกรูอยู่ทางซ้ายและขวาของจุดกึ่งกลางของแผงยึดติดผนัง 387 มม. ให้ยึดสกรูในตำแหน่งเครื่องหมายเหล่านี้โดยเว้นระยะระหว่างหัวสกรูและผนังประมาณ 2.0 มม. ถึง 3.0 มม.

  สกรู

  เครื่องหมาย

  (g) 387 มม.

  (h) 2.0 มม. ถึง 3.0 มม.

 6. ถอด แผงยึดติดผนัง
 7. แขวนขาแขวนผนังบนสกรูที่อยู่บนผนัง

  แขวนขาแขวนผนังโดยให้สกรูที่ติดตั้งในขั้นตอนที่ 5 ทะลุผ่านรูของขาแขวนและให้ขาแขวนอยู่บนสกรู

  ขาแขวนผนัง

 8. ติดตั้ง Bar Speaker บนขาแขวนผนัง

 9. จัดให้ตำแหน่งของรูสกรูที่ด้านล่างของ Bar Speaker ตรงกับช่องของขาแขวนผนัง จากนั้นติดตั้ง Bar Speaker เข้ากับขาแขวนผนังด้วยการยึดสกรู (ให้มา) ให้แน่น

  ขาแขวนผนัง

  สกรู

  ด้านล่างของ Bar Speaker

หมายเหตุ

 • เมื่อติด แผงยึดติดผนัง บนผนัง ให้กดแผงยึดให้แน่น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ขาแขวนผนังที่ให้มาเมื่อติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง ห้ามติดตั้ง Bar Speaker บนผนังโดยตรง อุณหภูมิภายในของ Bar Speaker สูงขึ้นอย่างมาก และอาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้