การแก้ไขปัญหา

หากระบบลำโพงทำงานไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขโดยอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานเหล่านี้
วิธีการแก้ไขปัญหาจะปรากฏอยู่ใน “การแก้ไขปัญหา”

2. ค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นบนเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony
เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จะให้ข้อมูลสนับสนุนล่าสุดและคำถามที่พบบ่อย

3. รีเซ็ตระบบลำโพง
การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น

4. หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้บ้านท่าน