เสียงจะออกจากทั้งระบบลำโพงและทีวี

  • ปิดเสียงของระบบลำโพงหรือทีวีชั่วคราว
  • เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสายโหมดลำโพงกลางของทีวีและตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV Center Speaker Mode] เป็น [On] เสียงส่วนตรงกลางของระบบลำโพงจะดังออกจากทีวี