รูปแบบเสียงที่สามารถใช้กับการเล่นด้วยโปรโตคอลการแคสต์เสียงได้

รูปแบบเสียงที่สามารถใช้ในการเล่นได้จะแตกต่างกับไปตามโปรโตคอลการแคสต์เสียง

บนแอพ Amazon Music สำหรับ Android OS:

ภาพประกอบแสดงโปรโตคอลการแคสต์เสียงและรูปแบบเสียงที่สามารถใช้กับการเล่นเพลงจาก Amazon Music ได้ บนแอพ Amazon Music สำหรับ Android OS สามารถเล่นทั้งรูปแบบ 360 Reality Audio และเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณกับ Alexa Cast และการแคสต์เสียงแบบมาตรฐานได้

360 Reality Audio

เสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ

Alexa Cast

ไอคอนแคสต์

บนแอพ Amazon Music สำหรับ iOS:

ภาพประกอบแสดงโปรโตคอลการแคสต์เสียงและรูปแบบเสียงที่สามารถใช้กับการเล่นเพลงจาก Amazon Music ได้ บนแอพ Amazon Music สำหรับ iOS สามารถเล่นทั้งรูปแบบ 360 Reality Audio และเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณกับ Alexa Cast ได้ เมื่อใช้ AirPlay จะมีเพียงรูปแบบเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณเท่านั้นที่สามารถเล่นได้ รูปแบบ 360 Reality Audio ไม่สามารถเล่นได้

360 Reality Audio

เสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ

Alexa Cast

AirPlay

คำแนะนำ

  • ไอคอน Alexa Cast ( ): ระบบลำโพงจะถูกระบุด้วยชื่ออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Alexa
  • ไอคอนแคสต์ ( ): ระบบลำโพงจะถูกระบุด้วยชื่ออุปกรณ์ [HT-A7000] หรือชื่ออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Google Home