การเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เสียงโอบล้อมแบบรอบทิศทาง (IMMERSIVE AE)

ท่านสามารถรู้สึกดื่มด่ำไปกับเสียงที่ไม่เพียงแต่จะมาจากทิศทางแนวนอนเท่านั้น แต่ยังมีเสียงที่มาจากทิศทางด้านบนด้วยจากการปรับโหมดเสียงให้มีประสิทธิภาพ ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้ดีกับสัญญาณที่ช่องสัญญาณ 2.0 เช่น รายการทีวี

 1. กด IMMERSIVE AE เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็นเปิดหรือปิด

  การตั้งค่า Immersive Audio Enhancement จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

  • [Immersive Audio Enhancement: On]: เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Immersive Audio Enhancement
  • [Immersive Audio Enhancement: Off]: ยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่น Immersive Audio Enhancement

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่น Immersive Audio Enhancement จะสามารถใช้งานได้เมื่อ [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั้งค่าเป็น [Sound Mode On] หรือ [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] ตั้งค่าเป็น [On]
 • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในสภาวะต่อไปนี้ได้แม้ท่านจะกดปุ่ม IMMERSIVE AE แล้ว
  • อุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH
  • ระดับเสียงทดสอบถูกปล่อยออกมา
 • เอฟเฟกต์รอบทิศทางจากทุกทิศทางจะแตกต่างกันไปตามแหล่งสัญญาณเสียง
 • การตั้งค่า Immersive Audio Enhancement ไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่า Immersive Audio Enhancement ได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
 • การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดไว้เป็นเปิดเสมอและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณ เช่น Dolby Atmos