เสียงของทีวีจากระบบลำโพงล่าช้ากว่าภาพ

  • ให้ตั้งค่าความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียงเป็น 0 มิลลิวินาที หากตั้งค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 25 มิลลิวินาที และ 300 มิลลิวินาที
  • ความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียงอาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณเสียง หากทีวีของท่านมีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับความเหลื่อมภาพ ให้ใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวในการปรับตั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน