การติดตั้ง Bar Speaker

ติดตั้ง Bar Speaker ในตำแหน่งเดียวกับทีวีของท่าน สามารถติดตั้ง Bar Speaker บนชั้นวาง เช่น ขาตั้งทีวี หรือติดตั้งบนผนัง

การติดตั้งบนชั้นวาง/ขาตั้ง

ติดตั้ง Bar Speaker ในบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าทีวี

การติดตั้งบนผนัง

ติดตั้ง Bar Speaker บนผนังใต้ทีวี

การตั้งค่าลำโพงเสียงทุ้มเสริมและ/หรือลำโพงหลัง

ทำการตั้งค่าระบบลำโพงให้เสร็จสิ้นโดยปฏิบัติตามคู่มือเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพงโดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับลำโพงเสริม

หากไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพงได้ การรีเซ็ตระบบลำโพงอาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู “การรีเซ็ตระบบลำโพง

เมื่อเสียงจากลำโพงเสริมสะดุด ให้ปรับโดยการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งหรือการตั้งค่า สำหรับรายละเอียด โปรดดู “ ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม

หมายเหตุ

  • ก่อนเชื่อมต่อระบบลำโพง ให้ถอดสายไฟ AC ของทีวีและอุปกรณ์ AV ออกจากเต้ารับ AC เชื่อมต่อใหม่หลังจากที่เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีและอุปกรณ์ AV
  • ห้ามวางวัตถุโลหะไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชั่นไร้สายอาจไม่เสถียร
  • อย่าปิดคลุมด้านบนของลำโพง เพราะอาจรบกวนเสียงที่ออกจากด้านบนของลำโพงได้
  • ที่ด้านหลังของลำโพงจะมีรูระบายอากาศอยู่ ดังนั้น ให้วางลำโพงให้ห่างจากทีวีหรือผนังประมาณ 10 มม. หรือมากกว่า