ประเภทไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้

โคเดก นามสกุล
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) .mp3
AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard .wma
LPCM .wav
FLAC .flac
DSF .dsf
DSDIFF(*) .dff
AIFF .aiff, .aif
ALAC .m4a
Vorbis .ogg
Monkey’s Audio .ape

*ระบบลำโพงจะไม่เล่นไฟล์ที่เข้ารหัส DST

หมายเหตุ

  • ไฟล์บางไฟล์อาจไม่เล่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์, การเข้ารหัสไฟล์, สภาวะการบันทึก หรือสภาวะอื่นๆ
  • ไฟล์บางชนิดที่แก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะไม่เล่น
  • การเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนย้อนกลับอย่างรวดเร็วอาจไม่สามารถใช้งานได้กับบางไฟล์
  • ระบบลำโพงจะไม่เล่นไฟล์ที่มีการเข้ารหัส เช่น DRM
  • ระบบลำโพงไม่สามารถจดจำไฟล์/โฟลเดอร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชื่อ/คำอธิบายข้อมูล
  • อุปกรณ์ USB บางเครื่องอาจไม่ทำงานกับระบบลำโพงนี้
  • ระบบลำโพงสามารถจดจำอุปกรณ์หน่วยความจำจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Mass Storage Class (MSC) (เช่น หน่วยความจำแฟลช) ได้