การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก

ท่านสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์เสียง เช่น WALKMAN® ฯลฯ ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ ANALOG IN บน Bar Speaker ได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับช่องเสียบ ANALOG IN

  สายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้มา)

  สมาร์ทโฟน, WALKMAN® อุปกรณ์เสียงอื่นๆ ฯลฯ

 2. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 3. เลือก [Listen] - [Analog] จากเมนูหลัก

  หน้าจอ [Analog] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 4. เริ่มการเล่นเสียงบนอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ

  เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

 5. ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเลือก [Analog] ได้โดยตรงโดยกด ANALOG บนรีโมทคอนโทรลได้เช่นกัน