การเพลิดเพลินกับเสียงคมชัดที่ระดับเสียงต่ำในเวลากลางคืน (NIGHT)

  1. กด NIGHT เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้เป็นเปิดหรือปิด

    การตั้งค่าโหมดกลางคืนจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

    • [Night: On]: เสียงที่ออกนั้นจะเบาโดยที่ไม่สูญเสียความแม่นยำและความชัดเจนของเสียงพูด
    • [Night: Off]: ปิดฟังก์ชั่นโหมดกลางคืน

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านปิดระบบลำโพง การตั้งค่านี้จะถูกตั้งเป็น [Night: Off] โดยอัตโนมัติ
  • การตั้งค่าโหมดกลางคืนไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าโหมดกลางคืนได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
  • เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH โหมดกลางคืนจะถูกปิดการทำงาน