Během nahrávání či v pohotovostním režimu

Následující text popisuje displej v průběhu nahrávání nebo v pohotovostním režimu.

A: V průběhu nahrávání

B: Nahrávání je v pohotovostním režimu

Poznámka

 • Výše uvedená obrazovka slouží pro účely vysvětlení. Může vypadat jinak než skutečná obrazovka na IC rekordéru.
 1. Indikátor stavu nahrávání

  Indikuje aktuální stav nahrávání IC rekordéru.

  : nahrávání

  : pozastavení

  : zastavení

 2. Uplynulá doba

  Indikuje uplynulou dobu aktuálního nahrávání.

 3. Indikátor Scene Select

  Indikuje aktuálně vybranou scénu nahrávání.

  : Auto Voice Rec

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

  : Soft Music

  : Loud Music

 4. Číslo značky stopy

  Indikuje čísla přidaných značek stopy.

 5. Zbývající čas nahrávání

  Indikuje zbývající čas dostupný pro nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.

  10 hodin a více: bez indikace

  10 minut až 10 hodin: indikace v hodinách a minutách

  Méně než 10 minut: indikace v minutách a sekundách

 6. Indikátor baterie

 7. Úroveň hlasitosti nahrávání

  Pro referenci indikuje aktuální úroveň hlasitosti nahrávání vstupního zvuku.

 8. Cílová složka ukládání souborů

  Indikuje cílovou složku pro ukládání nahraných souborů.

 9. Indikátor paměťového úložiště

  Zobrazí se při výběru paměťové karty pro ukládání nahraných souborů.