Použití režimu přehrávání pro přepis

V režimu přehrávání pro přepis lze provádět rychlý posun vpřed či vzad k vyhledání určitého bodu, nebo používat funkci DPC (Digital Pitch Control) ke zpomalení rychlosti přehrávání. To je užitečné, pokud chcete přepisovat soubor nahraný např. během schůze apod.

 1. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „Transcription Playback Mode“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

 2. Stisknutím tlačítka zahajte přehrávání.

  Je-li IC rekordér v režimu přehrávání pro přepis, jsou k dispozici následující funkce.

  • DPC: Pro usnadnění porozumění poslechu nahrávky lze měnit rychlost přehrávání. Stisknutím tlačítka DPC (Digital Pitch Control) zobrazíte obrazovku nastavení DPC.

   Stisknutím tlačítka / upravte rychlost přehrávání, stisknutím tlačítka či vyberte možnost „ON“ a pak stiskněte tlačítko .

  • Easy Search: Požadovaný bod v souboru lze rychle vyhledat stisknutím tlačítka /.
  • Vyhledávání vpřed/vzad: Požadovaný bod v souboru lze vyhledat stisknutím a pozdržením tlačítka /.

Poznámka

 • Je-li IC rekordér uveden do režimu přehrávání pro přepis, není možné:

  • používat režim přehrávání,

  • zapnout funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B,

  • zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.

Tip

 • Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

 • Pro ukončení režimu přehrávání pro přepis vyberte možnost „End Transcription Playback Mode“ v nabídce OPTION, když je IC rekordér v režimu přehrávání pro přepis nebo je přehrávání v pohotovostním režimu.

 • Pro poslech jiných souborů stisknutím tlačítka BACK/HOME otevřete seznam souborů a vyberte jiný soubor.