Okno softwaru Sound Organizer 2 (pouze model Windows)

 1. Help

  Zobrazuje nápovědu k softwaru Sound Organizer 2. Podrobnosti o operacích viz příslušná témata nápovědy.

 2. Seznam souborů softwaru Sound Organizer 2 (My Library)

  Zobrazí seznam souborů obsažený v knihovně My Library softwaru Sound Organizer 2 v souladu s konkrétní operací.

  Recording Files: Zobrazí seznam nahraných souborů.

  V této knihovně se při importu zobrazují soubory, které jste nahráli pomocí IC rekordéru.

  Music: Zobrazí seznam hudebních souborů.

  V této knihovně se zobrazují skladby, které jste importovali z hudebních disků CD.

 3. Seznam souborů IC rekordéru

  Zobrazí soubory uložené na připojeném IC rekordéru ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD.

 4. Tlačítko Edit Mode

  Zobrazí oblast úprav, kde lze soubor upravovat.

 5. Tlačítko Quick Operation Guide

  Zobrazí příručku Quick Operation Guide jako průvodce základními funkcemi softwaru Sound Organizer 2.

 6. Postranní panel (Import/přenos)

  IC Recorder: Zobrazí okno přenosu. Zobrazí se seznam souborů na připojeném zařízení.

  Import CD: Zobrazí okno pro import obsahu hudebního disku CD.

  Burn CD/DVD: Zobrazí okno pro vypálení disku.

 7. Tlačítka přenosu

  : Přenese soubory ze softwaru Sound Organizer 2 do připojeného IC rekordéru na vestavěnou paměť nebo na kartu microSD.

  : Importuje soubory z vestavěné paměti nebo karty microSD připojeného IC rekordéru do složky My Library softwaru Sound Organizer 2.