Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Funkce Easy Search usnadní rychlé vyhledání bodu, odkud chcete přehrávat.

  1. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte „Easy Search“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „ON“ a stiskněte tlačítko .

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:
Zapne funkci Easy Search. Při přehrávání lze stisknutím tlačítka přejít rychle vpřed o 10 sekund a stisknutím tlačítka přejít rychle zpět o 3 sekundy.
OFF:
Vypne funkci Easy Search (výchozí nastavení).