Ochrana souboru

Chcete-li zabránit náhodnému vymazání a úpravám důležitého souboru, můžete u něj nastavit ochranu. Chráněný soubor je označen indikátorem (ochrana) a považován za soubor pouze ke čtení, který nelze vymazat ani upravit.

  1. Vyberte soubor, který chcete chránit.
  2. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „Protect“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

    Na displeji se zobrazí zpráva „Protected“ a soubor je chráněn. Při přehrávání chráněného souboru se na obrazovce přehrávání zobrazí indikátor (ochrana).

Tip

  • Chcete-li souboru odebrat ochranu, vyberte chráněný soubor a v kroku 2 vyberte možnost „Do Not Protect“.