Informace o složkách a souborech

Následující obrázek ilustruje strukturu složek a souborů, které lze zobrazit na IC rekordéru.

Složka „ Recorded Files

FOLDER01“: Zde jsou uloženy soubory nahrané vestavěnými mikrofony.

A: Nabídka HOME

B: Složky

C: Soubory

Složka „ Music

A: Nabídka HOME

B: Složky

C: Soubory