Při ukládání, přidání či mazání souboru se zdá, že počítač přestal fungovat.

  • Kopírování či mazání velkého souboru trvá delší dobu.

    Počkejte na dokončení kopírování či mazání.