Omezení systému

Kvůli některým systémovým omezením IC rekordéru může dojít k následujícím záležitostem, které neindikují chybné funkce.

Hudební soubory se nezobrazí v očekávaném pořadí, nebo je nelze v tomto pořadí přehrávat.

Hudební soubory přenesené z počítače do IC rekordéru jsou seřazeny podle názvu souboru nebo čísla stopy metadat.

Soubor nahrávání se automaticky rozdělí.

Dosáhne-li soubor meze max. velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3) během nahrávání, dojde k rozdělení souboru a část nahrávky okolo bodu dělení se může ztratit.

Všechny znaky se zobrazí velkými písmeny.

V závislosti na kombinaci znaků se může název složky zadaný na počítači zobrazit velkými písmeny na IC rekordéru.

V názvu složky, skladby nebo souboru či jméně interpreta se zobrazí nečitelné znaky nebo .

Použili jste znaky, které IC rekordér nedokáže zobrazit. Nepoužívejte 2bajtové znaky.

Určený interval opakování A-B není na požadovaném místě.

K tomu může u některých souborů docházet.

Zbývající doba nahrávání se zkrátí, když soubor rozdělíte.

IC rekordér používá určitou část paměti pro správu rozdělených souborů, čímž se zkrátí zbývající doba nahrávání.