Změna cílové složky pro ukládání souborů

Ve výchozím stavu se soubory nahrané vestavěnými mikrofony ukládají do složky „FOLDER01“ pod složkou „ Recorded Files“.

Toto nastavení ukládacích složek lze změnit následujícím postupem:

  1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Recording Folder“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

    Otevře se obrazovka Memory Selection.

  2. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „Built-In Memory“ nebo „ SD Card“ a stiskněte .

  3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou složku a pak stiskněte .

Tip