Nahrávání zvuku z externího zařízení

Hudební soubory můžete vytvářet bez pomoci počítače záznamem zvuku/hudby ze zařízení (kazetový rekordér s rádiem, magnetofon, televizor atd.) připojeného k IC rekordéru.

Tip

 • Není-li hlasitost vstupního zvuku dostatečná, zapojte propojovací audiokabel z IC rekordéru do konektoru sluchátek (stereofonní minikonektor) na externím zařízení, upravujte hlasitost externího zařízení a přitom kontrolujte úroveň hlasitosti nahrávání na displeji IC rekordéru.

 1. Když neprobíhají žádné operace IC rekordéru, zapojte externí zařízení () do konektoru (mikrofon) na IC rekordéru.

  Pomocí propojovacího audiokabelu propojte konektor výstupu zvuku (stereofonní minikonektor) na externím zařízení a konektor (mikrofon) na IC rekordéru.

  Na displeji se zobrazí položka „Ext. Input Setting“. Pokud ne, vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Ext. Input Setting“ z nabídky HOME.

 2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Audio IN“ a stiskněte tlačítko .
 3. Stisknutím tlačítka REC/PAUSE zahajte nahrávání.
  – tento indikátor se zobrazí na displeji a IC rekordér začne nahrávat zvuk z připojeného externího zařízení.
 4. Spusťte přehrávání na připojeném externím zařízení.