Název složky či souboru je zobrazen jako nečitelné znaky.

  • IC rekordér nepodporuje některé znaky používané v programu Průzkumník Windows nebo Mac Finder. Názvy složek a souborů obsahující tyto znaky se v IC rekordéru zobrazí jako nečitelné znaky.