Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

IC rekordér lze nastavit na automatické spuštění, když hlasitost zvukového vstupu dosáhne určené úrovně, a pozastavení, kdy klesne pod určitou úroveň.

 1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „VOR“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

 2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „ON“ a stiskněte tlačítko .
  Funkce „VOR“ je ve výchozím stavu nastavena na „OFF“.
 3. Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

  – tato položka se zobrazí na displeji.

Klesne-li hlasitost zvukového vstupu pod určenou úroveň, zobrazí se blikající indikátor a nahrávání se pozastaví. Dosáhne-li hlasitost znovu určenou úroveň, nahrávání se opět spustí.

Poznámka

 • Funkce VOR je ovlivňována okolními zvukovými podmínkami. Pro okolní zvukové podmínky vyberte vhodnou úroveň citlivosti vestavěných mikrofonů. Pokyny k výběru úrovně citlivosti viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity).

  Nefunguje-li vybraná úroveň citlivosti podle očekávání nebo chcete-li uskutečnit důležité nahrávání, postupem podle výše uvedených kroků nastavte funkci „VOR“ na možnost „OFF“.

Tip

 • Chcete-li zrušit proces nastavení funkce VOR, v kroku 2 nastavte funkci „VOR“ na možnost „OFF“.