Během přehrávání je slyšet šum i v případě zapnutí funkce Clear Voice.

  • Funkce Clear Voice nefunguje při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru ani při přehrávání souborů ve složce „ Music“.