Přehrávání hudebních souborů v IC rekordéru, které byly zkopírovány z počítače

Můžete přehrávat hudební soubory, které jste zkopírovali z počítače do IC rekordéru.

  1. Vyberte složku „ Recorded Files“ či „ Music“ v nabídce HOME, stiskněte tlačítko a pak vyberte soubor.

    Ve složce „ Recorded Files“ můžete vyhledat soubory, které jste zkopírovali z počítače do složky REC_FILE; a ve složce „ Music“ zase soubory, které jste zkopírovali do složky MUSIC.

    Pokyny k výběru souboru viz Výběr souboru.

  2. Stisknutím tlačítka zahajte přehrávání.
  3. Stisknutím tlačítka STOP přehrávání zastavíte.