Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Složku či seznam lze vybrat z výsledků hledání souborů a vymazat všechny obsažené soubory.

 1. Vyberte „ Music“ nebo „ Recorded Files“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
 2. Stisknutím tlačítka či vyberte kategorii hledání souboru a stiskněte tlačítko .
 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte složku či seznam obsahující soubory, které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko .
 4. Vyberte „Delete All Files“ nebo „Delete All in List“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí položka „Delete All Files in This Folder?“ nebo „Delete All Files in This List?“.

 5. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .
  Na displeji se zobrazí zpráva „Please Wait“ a všechny soubory ve vybrané složce či seznamu budou vymazány.

Poznámka

 • Chráněný soubor nelze vymazat. Chcete-li vymazat chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej vymažte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.

Tip

 • Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 5 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .