Soubor, který jste přenesli z počítače, se nezobrazí v IC rekordéru a nelze jej přehrát.

  • IC rekordér dokáže zobrazit maximálně 8 úrovní složek.

  • IC rekordér podporuje formáty LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC-LC (.m4a). Soubory v jiných formátech nemusejí být IC rekordérem detekovány. Viz technické údaje tohoto IC rekordéru.

  • IC rekordér dokáže detekovat celkem maximálně 5 000 složek a souborů. Vymažte nepotřebné soubory a složky, nebo některé soubory zkopírujte na jinou kartu microSD či do počítače a tyto soubory smažte.

  • Pokud jste vytvořili složku či soubor v počítači, nemusí jej IC rekordér detekovat v závislosti na tom, kde jste jej vytvořili. Další informace viz Struktura složek a souborů.