Vymazání souboru

Soubor lze vybrat a vymazat.

Poznámka

 • Po vymazání souboru jej nebudete moci obnovit.
 1. Vyberte soubor, který chcete vymazat.
 2. Vyberte „Delete a File“ v nabídce „OPTION“ a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí dotaz „Delete?“ a pro potvrzení se vybraný soubor přehrává.

 3. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí zpráva „Please Wait“ a vybraný soubor bude vymazán.

Poznámka

 • Chráněný soubor nelze vymazat. Chcete-li vymazat chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej vymažte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.

Tip

 • Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 3 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .
 • Chcete-li vymazat část souboru, nejprve jej rozdělte na dva soubory, vyberte soubor, který chcete vymazat, a pak postupujte podle kroků 2 a 3. Pokyny k rozdělení souboru viz Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání.