Životnost baterií je krátká.

  • Změřené hodnoty získané za našich podmínek měření. Tyto hodnoty se mohou snížit v závislosti na podmínkách použití.

  • IC rekordér spotřebovává trochu energie baterie, i když neprobíhají žádné operace. Pokud nebudete IC rekordér delší dobu používat, doporučujeme přístroj vypnout. Doporučujeme také nastavit „Auto Power Off“ na kratší časový interval. Tím šetříte kapacitou baterie v případě, že zapomenete vypnout napájení IC rekordéru.

  • Používáte IC rekordér při teplotě nižší než 5 °C, při které se kapacita baterie rychle vyčerpá. Jde o charakteristickou vlastnost baterie a nejedná se o závadu.

  • V prostoru baterie jsou vloženy manganové baterie. Tento IC rekordér nepodporuje manganové baterie.