Během spouštění přestane software Sound Organizer 2 fungovat.

  • Během přístupu počítače k IC rekordéru neodpojujte žádné kabely, protože může dojít k nestabilitě operací počítače či poškození dat.

  • Může docházet ke konfliktu mezi softwarem Sound Organizer 2 a jiným ovladačem či aplikací.