Zbývající doba nahrávání zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená na počítači.

  • Protože zbývající doba záznamu na displeji je vypočítána odečtením kapacity paměti potřebné k obsluze systému od zbývající kapacity vestavěné paměti, nemusí odpovídat době, kterou zobrazí software Sound Organizer 2 na počítači.