Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy

Soubor lze rozdělit ve všech bodech se značkou stopy.

 1. Vyberte soubor, který chcete rozdělit. Pak tento soubor přehrávejte a zastavte v jakémkoli bodu.
 2. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „Divide“ - „At All Track Marks“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí položka „Divide at All Track Marks?“.

 3. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .

  Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a soubor se rozdělí ve všech bodech se značkou stopy a vymažou se všechny značky stopy. Rozdělené soubory budou mít příponu s pořadovým číslem („_01“, „_02“ atd.).

  A. Před rozdělením souboru: Indikuje bod se značkou stopy.

  B. Po vymazání značek stopy: Soubor se rozdělí ve všech bodech se značkou stopy a rozdělené soubory budou mít příponu s pořadovým číslem („_01“, „_02“ atd.).

Poznámka

 • Není možné rozdělit chráněný soubor. Chcete-li rozdělit chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej rozdělte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.
 • Značky stopy umístěné blízko začátku nebo konce zdrojového souboru nelze používat k rozdělení a zůstanou v rozdělených souborech.

Tip

 • Chcete-li proces rozdělení zrušit, vyberte v kroku 3 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .