Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Pro nahrávky zvuku lze nastavit režim nahrávání. Tuto položku nabídky nastavte před zahájením nahrávání.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „REC Mode“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Vyberte požadovaný režim nahrávání a poté stiskněte tlačítko .
  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou
MP3 192kbps:
MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu se standardní kvalitou (výchozí nastavení)
MP3 128kbps:
MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu ve formátu Long Play
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (komprimováno) v režimu standardního monofonního záznamu