Licence

Poznámky týkající se licence

IC rekordér se dodává se softwarem poskytovaným na základě licenčních smluv s vlastníky softwaru.

V souladu s požadavky vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací jsme povinni poskytnout vám následující informace.Přečtěte si prosím následující informace.

Licence (v angličtině) jsou zaznamenány ve vnitřní paměti IC rekordéru. Jestliže si chcete licence umístěné ve složce „LICENSE“ přečíst, vytvořte připojení velkokapacitního paměťového zařízení mezi IC rekordérem a počítačem.

Software pod licencí GNU GPL/LGPL

IC rekordér obsahuje software s licencí GNU General Public License (dále zmiňovanou jako „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále zmiňovanou jako „LGPL“).

Za podmínek stanovených dodanou licencí GPL/LGPL tedy máte oprávnění k přístupu, úpravám a redistribuci zdrojového kódu těchto softwarových programů.

Zdrojový kód je k dispozici na webu. K jeho stažení použijte následující adresu URL.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Neobracejte se na nás prosím s otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu.

Licence (v angličtině) jsou zaznamenány ve vnitřní paměti IC rekordéru. Jestliže si chcete licence umístěné ve složce „LICENSE“ přečíst, vytvořte připojení velkokapacitního paměťového zařízení mezi IC rekordérem a počítačem.