Vyhledávání vpřed/zpět (Vyhledávání vpřed/vzad)

  • Rychlý přesun vpřed (Vyhledávání vpřed):

    Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte a podržte , a uvolněte jej v bodu, kde chcete obnovit přehrávání.

  • Rychlý přesun vzad (Vyhledávání vzad):

    Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte a podržte , a uvolněte jej v bodu, kde chcete obnovit přehrávání.

Vyhledávání vpřed či vzad začíná pomalou rychlostí, jež usnadňuje kontrolu souboru slovo od slova. Při stálém držení příslušného tlačítka bude vyhledávání vpřed či vzad pokračovat vyšší rychlostí.