Co lze dělat pomocí softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

Software Sound Organizer 2 lze nainstalovat pomocí instalačního souboru (SoundOrganizer_V2001.exe) uloženého ve vestavěné paměti IC rekordéru.

Software Sound Organizer 2 umožňuje přenos souborů mezi počítačem a tímto IC rekordérem nebo paměťovou kartou. Přehrávat lze skladby importované z jiných médií (hudební disky CD apod.) i zvukové soubory (soubory MP3 apod.) importované z jiného počítače, nebo je přenášet do IC rekordéru. V softwaru Sound Organizer 2 je pro importované soubory dostupná celá řada operací: přehrávání, úpravy, převádění na zvukové soubory, vypalování hudebních disků CD a přikládání zvukových souborů k e-mailům.

Podrobné pokyny k použití softwaru Sound Organizer 2 viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

Importování souborů nahraných IC rekordérem

Soubory nahrané IC rekordérem lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.

Importované soubory se uloží do počítače.

Importování skladeb z hudebního disku CD

Skladby z hudebního disku CD lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.

Importované skladby se uloží do počítače.

Importování skladeb na počítači

Hudbu a jiné soubory uložené v počítači lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.

Přehrávání souborů

Soubory importované do softwaru Sound Organizer 2 lze přehrávat.

Změna informací o souboru

Informace o souboru (název skladby, jméno interpreta atd.) zobrazené v seznamu souborů lze měnit.

Rozdělení souborů

Jeden soubor lze rozdělit do více souborů.

Spojování souborů

Více souborů lze spojit do jednoho souboru.

Vymazávání souborů z IC rekordéru

Soubory uložené v IC rekordéru lze vymazat.

Chcete-li zvětšit zbývající volné místo v IC rekordéru nebo najdete-li v IC rekordéru nepotřebné soubory, lze soubory vymazat přímo ze softwaru Sound Organizer 2.

Přenos souborů do IC rekordéru

Hudební a zvukové soubory lze přenést ze softwaru Sound Organizer 2 do vestavěné paměti IC rekordéru nebo na kartu microSD a využívat je v IC rekordéru.

Vypalování hudebního disku CD

Ze skladeb importovaných do softwaru Sound Organizer 2 lze vybrat oblíbené skladby a vytvořit vlastní originální hudební disk CD.

Jiná užitečná využití

Můžete spustit poštovní software a přiložit nahrané soubory k e-mailu.