Nepřetržité přehrávání aktuálního souboru (opakované přehrávání podržením tlačítka)

Přehrávání souboru, který se aktuálně přehrává, můžete zopakovat jednoduchou operací.

  1. V průběhu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko .
    se zobrazí na obrazovce přehrávání a aktuální soubor se opakovaně přehrává.

Poznámka

  • Při aktivní funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B nelze zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.

Tip

  • Chcete-li funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B vypnout a obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko nebo STOP.

  • Funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka lze zapnout, když je IC rekordér v určitém režimu přehrávání.