Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidského hlasu – funkce Clear Voice

Funkce Clear Voice omezuje šumy okolí a tím zvýrazňuje zvuk lidského hlasu. Ve zvuku přehrávání jsou pak zřetelněji slyšet lidské hlasy.

  1. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte „Clear Voice“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „Clear Voice 1“ nebo „ Clear Voice 2“ a stiskněte .

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci Clear Voice (výchozí nastavení).
Clear Voice 1:
Omezuje šum okolí a upravuje hlasitost lidských hlasů na optimální úroveň, aby zněly lidské hlasy zřetelněji.
Clear Voice 2:
Omezuje šum okolí více než možnost „Clear Voice 1“, aby zněly lidské hlasy co nejzřetelněji.

Poznámka

  • Funkce Clear Voice nefunguje při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru ani při přehrávání souborů ve složce „ Music“.