Přesunutí souboru do jiné složky

Soubor lze vybrat a přesunout do jiné složky.

  1. Vyberte soubor, který chcete přesunout.
  2. Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „Move/Copy File“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  3. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „Move to Built-In Memory“ nebo „ Move to SD Card“ a stiskněte .
  4. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovanou cílovou složku a stiskněte tlačítko .

    Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a soubor se přesune ze zdrojové složky do cílové.

Poznámka

  • Chráněný soubor nelze přesunout. Chcete-li přesunout soubor, nejprve odeberte jeho ochranu a pak jej přesuňte. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.
  • Hudební soubory nelze přesouvat.