Nahrávání pomocí externího mikrofonu

K IC rekordéru lze připojit externí mikrofon a používat jej pro nahrávání.

 1. Když neprobíhají žádné operace IC rekordéru, zapojte externí mikrofon () do konektoru (mikrofon).

  Na displeji se zobrazí položka „Ext. Input Setting“. Pokud ne, vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Ext. Input Setting“ z nabídky HOME.
 2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „MIC IN“ a stiskněte tlačítko .
 3. Stisknutím tlačítka REC/PAUSE zahajte nahrávání.

  Vestavěné mikrofony jsou deaktivovány a nahrává se zvuk z externích mikrofonů.

  Není-li úroveň zvukového vstupu dostatečná, výběrem „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Ext. Input Setting“ - „MIC IN“ - „Sensitivity setting“ v nabídce HOME změňte úroveň citlivosti externího mikrofonu.

  Je-li připojen zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon automaticky napájen z IC rekordéru.