Použití IC rekordéru se síťovým adaptérem USB

IC rekordér lze používat se síťovým adaptérem USB (není součástí dodávky), který je zapojen do elektrické zásuvky. Chcete-li nahrávat delší dobu, je vhodné IC rekordér napájet z elektrické sítě.

  1. Připojte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) k elektrické zásuvce.
  2. Posuňte páčku pro vysunutí USB na IC rekordéru a zapojte konektor USB do síťového adaptéru USB.

    A: Síťový adaptér USB (není součástí dodávky)

Poznámka

  • Během nahrávání (indikátor provozu svítí červeně) či jeho pozastavení (indikátor provozu bliká červeně) nebo přístupu k datům (na displeji je zobrazena zpráva „Accessing“) dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození dat:

    • Nezapojujte/neodpojujte IC rekordér do/ze síťového adaptéru USB, když je adaptér připojen k elektrické zásuvce.
    • Nezapojujte/neodpojujte síťový adaptér USB do/z elektrické zásuvky, když je IC rekordér připojen k adaptéru.
  • Zajistěte, abyste zapojili síťový adaptér USB do elektrické zásuvky v dosahu a mohli jej okamžitě odpojit v případě, že zjistíte jakoukoli závadu.