Kopírování hudebních souborů z počítače do IC rekordéru

Hudební a zvukové soubory (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) lze zkopírovat z počítače do IC rekordéru pomocí přetažení.

  1. Připojte IC rekordér k počítači.
  2. Zkopírujte složku obsahující hudební soubory do IC rekordéru.

    Otevřete aplikaci Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac) a přetáhněte složku obsahující hudební soubory do složky REC_FILE či MUSIC.

    IC rekordér dokáže uložit až 199 souborů na složku a celkem maximálně 5 000 složek a souborů na paměť.

  3. Odpojte IC rekordér od počítače.