Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)

Pro vestavěné mikrofony lze vybrat úroveň citlivosti. Tuto položku nabídky nastavte před zahájením nahrávání.

 1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Built-In Mic Sensitivity“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

 2. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „For Voice“ nebo „For Music“ a stiskněte .
 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou úroveň citlivosti mikrofonu a pak stiskněte .
 4. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
  Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

For Voice:
Při nahrávání hlasů můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.
 • Auto: Vhodná úroveň citlivosti je automaticky vybrána podle lidských hlasů na vstupu (výchozí nastavení).
 • High: Hodí se k nahrávání vzdálených či jemných lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních místností.
 • Medium: Hodí se pro nahrávání schůzek či rozhovorů.
 • Low: Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek nebo blízkých či hlasitých lidských hlasů.
For Music:
Při nahrávání hudby můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.
 • High(Music): Hodí se k nahrávání vystoupení malých pěveckých sborů a zvuků vzdálených hudebních nástrojů.
 • Medium(Music): Hodí se pro nahrávání živé hudby ze vzdálenosti 1 až 2 m , jako jsou výuky hudebních nástrojů či sborů.
 • Low(Music): Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.

Poznámka

 • Při nahrávání zvuku z externího zařízení je vypnuta funkce Built-In Mic Sensitivity.