Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Vestavěnou paměť IC rekordéru nebo kartu microSD lze zformátovat. Formátování vestavěné paměti vymaže všechna uložená data a obnoví původní strukturu složek při zakoupení přístroje.

 1. Je-li nahrávání či přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Reset/Format“ - „Format Built-In Memory“ nebo „Format SD Card“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  Zobrazí se dotaz „Delete All Data?“.

 2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .
  Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a vybraná paměť se zformátuje.
 3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
  Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka

 • Dbejte na to, abyste ke zformátování karty microSD, kterou chcete používat v IC rekordéru, nepoužili počítač ale IC rekordér.

 • Nezapomeňte, že formátování vestavěné paměti vymaže všechna uložená data včetně chráněných souborů a softwaru Sound Organizer 2, a že po procesu formátování nebudete moci nic z toho obnovit.

Tip

 • Chcete-li proces formátování zrušit, v kroku 2 vyberte možnost „No“.